پیکره تولید کننده بسته بندی صنعتی پلاستیکی می‌باشد.