گروه صنعتی وحید افتخار دارد با بیش از سی سال تجربه خدمت در عرصه صنعت سرمایش با تکید بر نوآوری و روزنگری پدیده های برتر صنعتی جهان هنگام با غرور ملی ، افق های توسعه را در مفهوم کلان آن دیده و در راستای آن برنامه ریزی و جهت گیری نوده است. مدیریت شرکت بر اساس زیربنای تمامی مراحل از جمله برنامه ریزی، بازاریابی و عرضه مناسب تولیدات خود را با استفاده از ماشین آلات پیشرفته و آموزش پرسنل به صورت یک سیستم مدرن پایه ریزی نموده و موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 9001_2000 گردیده است.