شرکت پشم شیشه ا یران تنها تولید کننده عایقهای حرارتی ، صوتی، تیشو واولین تولید کننده عایق رطوبتی پیش ساخته در ایران است . پس از تاسیس شرکت ، نخستین کارخانه آن با هدف تولید پشم شیشه براساس فرآیند تل و با استفاده از دانش فنی شرکت سنت گوین فرا نسه واونزکورنینگ آمریکا در سال 1346 در تهران گشایش یافت و کالای خود را با نام تجاری ایزوران به بازار عرضه کرد ظرفیت تولید ا ین کارخانه 2 تن در روز بود که پس از مدتی به 10 تن افزایش یافت و در پی رشد تقاضا در کشور ، کارخانه جدیدی با ظرفیت 50 تن ا نواع پشم شیشه و 20000 متر تیشو در روز در شهر شیراز احداث شد.