شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران) با هدف تولید انواع پمپ برای مصارف شهری ، کشاورزی و صنعتی تاسیس شده است. پمپیران در حال حاضر دارای بیش از 1500 سهامدار است و سهام آن روزانه در بازار بورس تهران خرید و فروش می شود.<br /> پمپیران اکنون به یک گروه صنعتی تبدیل شده و فعالیت خود را با سرمایه گذاری در شرکتهای متعدد توسعه داده است.