مهندسین مشاور دورسنج در سال 1371 تاسیس و در سال 1372 رسما فعالیت خود را در زمینه اجرای پروژه های هیدروگرافی و توپوگرافی آغاز نمود و پس از یکسال فعالیت مستمر موفق شد در سه زمینه نقشه برداری زمینی ، نقشه برداری فتوگرامتری و نقشه برداری هیدروگرافی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رتبه های مختلف را کسب و تعیین صلاحیت گردد . علاوه برفعالیتهای فوق الذکر این مشاور به لحاظ شرایط موجود و به کارگیری نیروهای محقق در زمینه های مختلف ،موفق شده از رتبه بندی مطالعات راههای اصلی و فرعی و راه و راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز استفاده نماید . در طول 14 سال فعایت مستمر در خصوص انجام پروژه های متعدد ، در حال حاضر این شرکت دارای تجربیات با ارزش در زمینه برنامه ریزی و اجرای پروژه های نقشه برداری به روشهای مدرن و دقیق می باشد که هریک از این تجربیات به واسطه تلاش خستگی ناپذیر کلیه گروههای اجرایی و تخصصی این شرکت بوده است.