این سایت متعلق به سازمان فیزیک پزشکی اروپا می‌باشد. این سازمان در سال ۱۹۸۰ تأسیس شده است و در حال حاضر بیش از ۳۹ مرکز‌ ملی در آن به عضویت در آمده‌اند. در این سازمان بیش از ۲۰۰۰ پزشک و مهندس در زمینه‌ی فیزیک پزشکی فعالیت می‌کنند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌ی کنفرانس‌های موجود در این زمینه به دست آورید. مدرسه‌ی فیزیک جوایزی برای پزشکان جوان در نظر گرفته است. در این سایت می‌توانید با اهداف مختلف این شرکت آشنا شوید.