این سایت متعلق به جامعه‌ی بیوفیزیک اروپا می‌باشد. این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی کنفرانس‌ها و برنامه‌های علمی که در سال ۲۰۰۳ برگزار خواهند شد در اختیار شما می‌گذارد. شما می‌توانید از طریق این سایت جدیدترین خبرهای موجود درباره بیوفیزیک را ملاحظه کرده و با فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی این مرکز آشنا شوید و گزارشات مربوط به این موضوع در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. شما می‌توانید با مراکز بیوفیزیک مستقر در کشورهای اروپایی آشنا شوید.