این سایت متعلق به مرکز فیزیک دانشگاه بوینوس‌آیرس می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید نقشه‌ی این مرکز را مشاهده کرده و با کارمندان و اساتید شاغل در این مرکز آشنا شوید. این سایت درباره‌ی جایزه‌ی نوبل سال ۲۰۰۲ و فعالیت‌های پژوهشی این مرکز اطلاعاتی را در اختیار شما می‌گذارد و شما می‌توانید جدیدترین اخبار در زمینه‌ی فیزیک را در این سایت به زبان اسپانیایی ملاحظه نمایید و برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره‌ی این مرکز می‌توانید با این سایت ارتباط برقرار کنید.