این سایت متعلق به بخش ریاضیات کاربردی و فیزیک تئوری دانشگاه کمبریج می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی کتابخانه‌ها و خدمات مختلف این مرکز به دست آورید و به سمینارهای مختلف انجام شده در زمینه‌ی ریاضیات و فیزیک دسترسی پیدا کنید. هم‌چنین مقالات و مطالب چاپ شده در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهید. این مرکز تحقیقاتی را در زمینه‌ی دینامیک غیرخطی ، اتمسفر ، اقیانوس ، شرایط آب و هوایی ، فیزیک اتمی و دینامیک بیولوژیکی انجام داده است و شما می‌توانید به اطلاعات موجود درباره‌ی آنها دست پیدا کنید. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی نیز درباره سیالات مرکب ،محاسبات دینامیکی ، آزمایشگاه‌های مربوط به دینامیک سیالات ، سیالات با عدد رینولدز بالا ، مرکز ژئوفیزیک تئوری ، مواد و بیوفیزیک ، کوانتوم نسبیتی ، جاذبه و بسیاری مطالب دیگر به دست آورده و به سایر سایت‌های مرتبط متصل شوید.