این سایت مربوط به انجمن فیزیک کانادا می‌باشد. مطالب این سایت به دو زبان انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است. از طریق این سایت می‌توانید به آخرین اطلاعات در زمینه‌ی فیزیک دست یافته و چگونگی کاربرد آنها را در زمینه‌های شغلی مختلف بیاموزید و این سایت شما را با علم فیزیک آشنا می‌سازد. در این سایت می‌توانید لیست سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیک موجود در کشور کانادا را ملاحظه کنید و از برنامه‌های تحقیقاتی این مراکز مطلع شوید و اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی آنها به دست آورید. این سایت شما را از جریان برگزاری کنفرانس‌های سالانه‌ی فیزیک مطلع می‌کند و اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز ، جوایز و مدال‌های ارائه شده در این زمینه و فرصت‌های شغلی موجود ارائه می‌دهد.