این سایت مربوط به بخش فیزیک و نجوم دانشگاه Cardiff می‌باشد. فیزیک یک علم پایه محسوب می‌گردد که به‌وسیله‌ی آن قادر به حل بسیاری از معما‌های طبیعت خواهیم شد. این بخش برنامه‌های آموزشی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این برنامه‌ها حاوی ارائه‌ی مقالات آموزشی و کلاس‌های حل مسائل می‌باشند. شما می‌توانید آخرین دست‌آوردهای علمی این مرکز را در این سایت ملاحظه نمایید. این سایت برنامه‌های آموزشی را برای دانشجویان دوره‌ی لیسانس در نظر گرفته است و شما با ورود به این سایت با بسیاری از فعالیت‌های این مرکز آشنا می‌شوید.