این سایت مختص به گالری الهه در تهران می‌باشد. خانم الهه جواهری ،مدیر این سایت ، خود یک هنرمند نقاش است که برای آشنا کردن علاقه‌مندان هنر در دیگر کشورها با هنرمندان ایران مبادرت به تأسیس این سایت کرده است. او دو هدف را دنبال می‌کند.۱ـ معرفی نقاشان حرفه‌ای کشورخودوعلاقه‌ی آنان برای تلفیق هنر مدرنوهنر خطی ایران.۲ ـ معرفی هنرمندان تازه‌کار که نسل بـعدی هنر ایـن کشور را تشکیل می‌دهند. این سایت در مورد گالری‌ها و موزه‌های تهران و برنامه‌ها و نمایشگاه‌های بعدی این گالری ، اطلاعاتی را ارائه می‌دهد.