انجمن در تاریخ 30 /4/41 توسط پی گیری های آقای دکتر منوچهری به ثبت رسید. <br /> در سال 1346 انجمن اورولوژی ایران طی مکاتبات دکتر مالک با استاد مشهور فرانسوی پروفسور ماریون به عضویت انجمن بین المللی در شهر مونیخ شناخته شد و در همان تاریخ دکتر علاء الدین منوچهری لوح عضویت انجمن بین المللی را دریافت نمودند. و ایشان در سال 1352 در مورد وضع سرطان های دستگاه ادراری در آمستردام سخنرانی نمودند.از آن سال ها تاکنون انجمن بصورت مرتب فعالیت داشته و هر دو سال یکبار هیأت مدیره جدید با آراء مجمع عمومی انتخاب می گردند.