پژوهشکده حفاظت ومرمت آثار تاریخی – فرهنگی (1375) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، به عنوان یکی از 5 پژوهشکده رسمی پژوهشگاه این سازمان به فعالیتهای آموزشی، ستادی، پژوهشی و اجرایی خود می پردازد.