سرویس نرم افزاری تکنو ۲۰۰۰ فروش تخصصی نرم افزار را از طریق اینترنت و تحویل cd در محل از طریق سافت پست را به عهده دارد.