شرکت مطالعه و مرمت خشت و خورشید، جزو اولین شرکت‌هایی است که به طور تخصصی به مرمت و باززنده‌سازی بناها و بافتهای تاریخی می‌پردازد.این شرکت با استفاده از متخصصین رشته‌های مختلف از قبیل مرمت بناهای تاریخی، سازه، معماری، شهرسازی،محیط زیست و طراح محیطی … تا کنون چندین پروژه‌ی مطالعاتی و طراحی مرمت بناهای تاریخی را به انجام رسانده است.