با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و لزوم توجه به امر تحصیل رایگان در مناطق محروم آموزش و پرورش این استان پا به پای استانهای برخوردار کشور حرکت کرد و از سالهای 65 تا هم‌اکنون آقایان محسن عباسی ، حسن فیروز بخت ، فتاح کمری ، محسن عباسی ، عبدالحسین متقی و هم اکنون علی عسکر احمدی در سمت مدیران کل آموزش و پرورش استان منشاء خدماتی به نظام تعلیم و تربیت این استان گردیده اند.