دانشگاه هنر اسلامی تبریز به عنوان اولین دانشگاه هنر در شمال غرب کشور در آبان ماه سال 1387 با مجوز شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس و اکنون به عنوان یکی از معتبرترین دانشگاه های دولتی در زمینه آموزش عالی علوم و هنر و همچنین پژوهش و فناوری فعالیت می کند.<br /> دانشگاه هنر اسلامی تبریز با حدود 1600 دانشجو و 30 رشته گرایش در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با بهره گیری از خدمات 88 عضو هیات علمی تمام وقت به حرکت رو به رشد خود ادامه می دهد.<br /> این دانشگاه دارای 5 دانشکده به اسامی (معماری و شهرسازی)، (هنرهای کاربردی)، (هنرهای اسلامی)، (چند رسانه ای) و (فرش) می باشد. علاوه بر آن یک آموزشکده اقماری تحت عنوان فرش در شهرستان هریس و یک مرکز تحقیقات با عنوان &quot;مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافت های تاریخی و فرهنگی&quot; دارد.