این سایت متعلق به مرکزی است که در زمینه‌ی ارتباط میان زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف ، انواع اشیاء مدل سازی ، سیستم‌های معماری متفاوت و پروسس‌های مختلف فعالیت می‌کند. شما می‌توانید تمامی ابزارهای مورد نیاز را از طریق این سایت به کامپیوتر خود منتقل کنید. این سایت شما را با مفاهیمی مثل: UNO ، پل UNO-CORBA ، امنیت UNO و ... آشنا می‌کند. این مرکز دارای برنامه‌های آموزشی می‌باشد و علاقه‌مندان می‌توانند از آنها استفاده کنند و از پروژه‌های در حال انجام این مرکز مطلع شده و محصولات تولید شده توسط این مرکز را مورد استفاده قرار دهند.