این سایت شما را با Linux آشنا می‌کند. Linux همUNIX در این سایت رایگان است که مثل سایر سیستم‌های عملیاتی بر رویIntel ، Cyrix ، AMD Pentium ،Motoral ، IBM و ... اجرا می‌شود. این سایت درباره‌ی Linux توضیحات جامعی را در اختیارشما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید به کتاب‌های موجود در این زمینه دسترسی داشته باشید. هم‌چنین علاقه‌مندان می‌توانند کپی Linux را از طریق این سایت خریداری کنند. این مرکز شما را به سایر سایت‌های مفید در این زمینه متصل می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید سیستم‌های عملیاتی مختلف را با هم مقایسه کنید. مطالب این سایت به گونه‌ای است که افراد غیرمتخصص هم می‌توانند از آن استفاده کنند.