این سایت متعلق به شرکت کامپیوتری IBM بوده و تاریخچه‌ی این شرکت را در اختیار شما قرار می‌دهد. این مرکز تولید کننده‌ی قطعات کامپیوتری می‌باشد. هم‌چنین در زمینه‌ی مشاوره نیز خدماتی را به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید با محصولات مختلف این مرکز و خدمات گسترده‌ی آن آشنا شوید. با مراجعه به بخش آموزش این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌زمینه‌ی مطالب آموزشی این مرکز به دست آورید. این سایت فرصت‌های شغلی موجود در این مرکز را برای شما تشریح می‌کند. در بخش Download این‌سایت‌می‌توانیددر صورت ‌تمایل‌مطالب‌جالب را Download کنید.