این سایت متعلق به شرکت تجاری Epson می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی ، درزمینه‌ی تاریخچه‌ی این مرکز ، فعالیت‌ها ، اهداف و محصولات آن به دست آورید. این شرکت تولیدکننده‌ی محصولات متنوعی از جمله: چاپگر ،محصولات تصویری و قطعات الکترونیکی می‌باشد. این مرکز فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی محیط زیست انجام داده است که با مراجعه به این سایت می‌توانید گزارشات مربوط به این فعالیت‌ها را ملاحظه کنید.