این سایت متعلق به شرکت کامپیوتری CBDI می‌باشد. این شرکت خدماتی را در زمینه‌ی اینترنت و نرم‌افزارهای کامپیوتری در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این شرکت خدماتی را در زمینه‌ی تکنولوژی اطلاعات و صنعت نرم‌افزار به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. این سایت مجله‌ی CBDI را در اختیار شما قرار‌ می‌دهد و جدیدترین اطلاعات مربوط به علوم کامپیوتری را برای شما فراهم می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی تجارت الکترونیکی و خدمات مربوط به آن به دست آورید.