این سایت متعلق به شرکت مشاور TOG می‌باشد. این مرکز در سال ۱۹۹۶ توسطJim Clark که ایجاد کننده‌ی گرافیک‌های سیلیکونی و Netscape است ، ایجاد شد. این مرکز با شرکت‌هایی مثل:A.D.A.M ، Adobe ، ، Aldus ، Ashlar ، AT&T و ... در زمینه‌ی مشاوره همکاری کرده است.این مرکز دارای برنامه‌های آموزشی و جلسات علمی می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید در‌باره‌ی بخش طراحی این مرکز و فعالیت‌های آنها اطلاعاتی به دست آورید. در این سایت می‌توانید محصولات تولید شده توسط این شرکت را مشاهده کرده و اطلاعاتی در‌ زمینه‌ی قیمت آنها کسب نمایید.