این سایت متعلق به یک شرکت مشاور می‌باشد. شما می‌توانید در زمینه‌ی شبکه‌های داخلی از خدمات این شرکت استفاده کنید. این شرکت در زمینه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزارهای کامـپـیـوتـری فعالیت می‌کند. این سایت نرم‌افزارهای مختلفی را که این شرکت روی آنها کار کرده است به علاقه‌مندان معرفی می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید با سرورهای این مرکز آشنا شوید و اطلاعاتی درباره‌ی خدمات اینترنتی این شبکه به دست آورید. این مرکز در زمینه‌ی نامه‌های الکترونیکی ،سرویس‌های مختلفی را ارائه می‌کند. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست آورید.