این سایت متعلق به شبکه‌ی جهانی Embark است که دانشجویان را جهت شرکت در آزمون‌های ورودی آماده ساخته و اطلاعاتی در خصوص نحوه‌ی پذیرش کالج‌ها به آنها ارائه می‌دهد. هم‌چنین پذیرش در دانشگاه‌های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های حقوق و تجارت و مشاغل فنی و حرفه‌ای را نیز توضیح می‌دهد.