انتخاب کالج ، نحوه‌ی شرکت و پذیرش در آنها یکی از سخت‌ترین ، گیج‌کننده‌ترین و هیجانی‌ترین مسائل برای دانشجویان و خانواده‌های آنها می‌باشد که این سایت با بهره‌گیری از تجربیات مؤسسه‌ی خود به کاربر امکان بررسی کالج در همه‌ی زمینه‌ها ، انتخاب و مراحل پذیرش آنها را خواهد داد. هم‌چنین به مسائلی از قبیل: برنامه‌ریزی برای کالج‌ها و خدمات مشاوره‌ی تحصیلی نیز خواهد پرداخت.