این سایت متعلق به یک کالج در کالیفرنیا می‌باشد که امکاناتی از جمله امکان جستجو در شبکه ، منابع مرجع و راهنمای تحقیق در رشته‌های خاص در این شبکه موجود می‌باشد. هم‌چنین خدمات دانشجویی از قبیل: پذیرش مشاوره و کمک مالی نیز ارائه می‌گردد. رشته‌های مختلف موجود در این دانشگاه عبارتند از: حسابداری ، ستاره‌شناسی و نقاشی و طراحی ، علم انسان‌شناسی ، بیولوژی ، شیمی ،کامپیوتر ، انگلیسی ، محیط زیست و ریاضیات و علوم سیاسی و روان‌شناسی.