این سایت یکی از سایت‌های مرجع در زمینه‌ی معرفی بهترین کالج‌ها ،دانشگاه‌ها و کمک هزینه‌های تحصیلی می‌باشد. در این سایت هم‌چنین به دانش‌آموزان در زمینه‌ی یافتن کالج‌هایی که به آنها پذیرش می‌دهند ، کمک شده و آدرس و تلفن این مراکز در اختیار آنها قرار داده می‌شود. ضمناً این اطلاعات مختص به کالج‌ها و دانشگاه‌های ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد.