این سایت متعلق به شبکه‌ی برنامه‌ریزی کالج‌ها می‌باشد که در سال ۱۹۹۱ تأسیس گردید و به منظور تشویق برای کسب مدارج عالی پدید آمده است. این سایت یک کانال ارتباطی بین پرسنل حرفه‌ای سراسر کشور برای خلق ابدعات و تقسیم اطلاعات می‌باشد.