این سایت یک مرکز مشاوره‌ی تحصیلی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر در امریکا می‌باشد که پذیرش در دانشگاه‌های بازرگانی ، پزشکی ، کالج‌ها و مؤسسات مربوطه را امکان‌پذیر می‌سازد و امکان افزایش شانس شما رادر اخذ پذیرش از دانشگاه‌های فوق‌الذکر بالا می‌برد.