این سایت به آوازها و موسیقی دریای سیاه اختصاص دارد. این سایت برای نشر فرهنگ دریای سیاه تأسیس شده است. پس از جنگ جهانی اول تمامی مسلمانان که در یونان زندگی می‌کردند به طرف ترکیه نقل مکان کردند و مسیحیان اورتودوکس در ترکیه به سمت یونان حرکت کردند. در این تغییر بزرگ بیشترمردمان باستانی و یونانی پونتو در ماسه‌دونیا ساکن شدند. در بیشتر موارد دهکده‌های بسیاری با هم جابجا شدند. در ۷۵ سال اخیر فرهنگ مدیترانه‌ای و هم‌چنین یونان برای دنیا ناشناخته مانده است و برای نمایش آن در ابعاد وسیع ، برای تمامی علاقه‌مندان نقطه‌ی آغازی است.