این سایت در مورد ارکستر فیلارمونیک نیوانگند توضیحاتی ارائه می‌دهد. این ارکستر را دو نوازنده‌ی ویولن در سال ۱۹۷۶ تأسیس کرده‌اند. در ابتدا تنها از سازهای‌زهی استفاده می‌کردند و اولین برنامه آنها در آرلینگ تن و بلمونت و در نوامبر ۱۹۹۷ اجرا شد. از سال ۱۹۸۵ هر سال مسابقه‌ای برگزار می‌کردند و از بین آهنگ‌های پذیرفته شده‌ کارهایی برای اجرا در ارکستر انتخاب می‌نمودند. برخی از خدمات این سایت عبارتند از: کنسرت‌‌ها ، بلیط ، موسیقی‌دانان و رقابت هنرمندان جوان.