این وب سایت برای نوازندگان سازهای بادی که از ناراحتی لب‌ها رنج می‌برند تأسیس شده است. انجمن طب موسیقی بیماری‌های لب و دهان موسیقی‌دانان ،که با ساز بادی کار می‌کنند و هم‌چنین بخش پرسش و پاسخ ، آرشیو ، پرسش و پاسخ برای نوازندگان جوان ، توصیه‌هایی برای لب‌ها و تمرین در دوران تعطیلات بدون ساز از خدمات متفاوت این سایت می‌باشد.