این سایت به ارائه‌ی مطالب مناسبی در زمینه‌ی ورزش گاوبازی می‌پردازد و دارای بخشی می‌باشد که مطالب آموزشی و آموزنده‌ای را برای نوآموزان و یا حرفه‌ای‌ها در این رشته ارائه می‌دهد. این ورزش بسیار خطرناک است و تمرین و آموزش آن بسیار پرمخاطره و ریسک‌آور می‌باشد. این سایت به کاربران راه‌هایی را آموزش می‌دهد تا بدین طریق مهارت‌های خود را بدون ریسک و آسیب‌پذیری گسترش دهند و افراد را در ادامه‌ی فعالیت ورزشی تشویق می‌نماید. هم‌چنین اصولی را در جهت حفظ امنیت و مصونیت ورزشکاران این رشته به اطلاع عموم می‌رساند.