سایت مورد نظر متعلق است به کانون رادیولوژی امریکا ی شمالی است. هدف از تشکیل این کانون ارتقاء رادیولوژی و شاخه‌های مربوط به آن در جامعه‌ی پزشکی می‌باشد. در این سایت با سایر اهداف این کانون ،اعضای فعال ، فعالیت‌های تحقیقاتی مدیران ، مجلات ، مقالات و کنفرانس‌ها و همایش‌های برگزار شده در این زمینه‌ آشنا می‌شوید.