شرکت بانیان امید ایرانیان، مجری و برگزار کننده نمایشگاههای داخلی و بین المللی تخصصی و اختصاصی - تلفن: 02435262000