شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارس پردازش سدید یکی از شرکت های پیشرو در ارائه ی خدمات حرفه ای در زمینه ی مشاوره، تدوین استراتژی، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم ها و تکنولوژی های نرم افزاری و وب است. ما از سال 1386 تاکنون نهایت تلاش خود را گماشته ایم تا با ارتقای سطح نرم افزار در کشور عزیزمان ایران، تحولی را در این زمینه در سطح ملی ایجاد کنیم.<br /> پارس پردازش با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص خود و بر اساس آخرین وضعیت احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی، توسط شورای عالی انفورماتیک کشور، در چند نوع فعالیت اصلی موفق به کسب رتبه گردیده است.