مجله علمی پالیک شامل مقالات علمی اموزشی مذهبی و ... با هدف جمع اوری مطالب کوتاه و آموزنده