نخستین وبسایت تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، اخبار رشته تربیت بدنی و مطالب علمی آموزشی در حیطه مدیریت، حرکت شناسی، فیزیولوژی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، رفتارحرکتی، روان شناسی