شبکه اطلاعاتی طب سنتی و گیاهی در چین این شبکه اطلاعات لازم را به بیماران و هم‌چنین متخصصین به منظور کمک به درمان و جایگزین کردن داروهای شیمیایی ارائه می‌دهد. معرفی انواع بیماری‌ها و داروهای مربوط به درمان به صورت طبقه‌بندی شده ، امکان یافتن پزشکان متخصص در زمینه‌ی درمان سنتی ، معرفی انواع گیاهان دارویی و خواص موجود در آنها ،معرفی فروشگاه‌های معتبر دارویی ، آموزش استفاده از داروهای گیاهی ، ارائه‌ی اطلاعات لازم در زمینه‌ی طب سنتی در چین ، گزارش از مقالات و نشریه‌های مربوط به این موضوع ، ارائه‌ی آخرین خبرهای مربوط به طب سنتی خدماتی است که این شبکه به عموم ارائه می‌دهد.