شرکت پرنیان پردازش پارس به عنوان اصلی ترین و برترین ارایه کننده محصولات، وب پارتها و راهکارهای مبتنی بر مایکروسافت شیرپوینت فعالیت می کند. <br /> <br /> اهداف توسعه‌ای پرنیان<br /> - تولید نرم افزارهای سازمانی با استفاده از محصولات مایکروسافت و با محوریت شیرپوینت<br /> - تولید و عرضه Web part و Feature برای شیرپوینت به زبان فارسی<br /> <br /> محصولات و خدمات<br /> - اتوماسیون اداری پرنیان<br /> - پورتال پرنیان<br /> - فرآیند ساز پرنیان (BPMS)<br /> - سامانه پویش پرنیان (راهکار هوش سازمانی)<br /> - مدیریت اسناد و آرشیو فنی پرنیان