سایت معلم خلاق سایتی علمی-آموزشی است و مهمترین موضوعات مورد بحث در آن خلاقیت و نوآوری است.<br /> هدف غایی از راهاندازی این سایت پرورش خلاقیت و نوآوری در کودکان و نوجوانان میباشد که این مهم را با کمکوالدین، معلمین و اولیای محترم مدارس انجام میدهد. <br /> در این سایت سعی میشود مفاهیم خلاقیت و نوآوری، موارد کاربرد آنها در زندگی و نحوه پرورش و ارتقاء آنها در بزرگسالان و کودکان، به صورت کاربردی و به زبانی بسیار ساده ارائه گردد، تا برای قشر بزرگی از جامعه قابل استفاده باشد. در این راستا برای درک بهتر مطالب، در حد امکان از عکسها و تصاویر شماتیک استفاده میشود. <br /> اهم فعالیتها و خدمات این سایت عبارتند از:<br /> - ارائه مقالات علمی در زمینه خلاقیت و نوآوری<br /> ا- نتشار و توزیع کتابهای الکترونیک رایگان برای اعضای سایت<br /> - تولید و انتشار محصولات چندرسانهای در زمینه ارتقاء خلاقیت و نوآوری در کودکان، والدین و معلمان<br /> - ارائه سخنرانی برای والدین و معلمان