مرکزی برای اطلاع‌رسانی اورولوژی به شکل تصویری و دیجیتالی خدمات این سایت عبارتند از: ۱- ارائه‌ی اطلاعات لازم در مورد اورولوژی و روش‌های مورد استفاده در زمینه‌های پیش‌گیری و درمان بیماری‌ها و افزایش اطلاعات علاقه‌مندان. ۲- ارائه‌ی مقالات و نتایج تحقیقات انجام شده. ۳- اطلاعات کافی در زمینه‌ی اورولوژی کودکان. ۴- گزارش از تحقیقات اورولوژی مربوط به بزرگسالان. ۵- ارائه‌ی اطلاعات لازم برای فعالیت‌های پزشکی به متخصصین و افراد حرفه‌ای. ۶- ایجاد برقراری ارتباط بین افراد هم‌کار و علاقه‌مند. ۷- معرفی منابع و مأخذ مربوط به اورولوژی.