رم افزار جامع فروشگاهی مخصوص :<br /> فروشگاه های زنجیره ای ، سوپر مارکت ها ، تعاونی های مصرف ، کیف و کفش ، پروتئینی ، لوازم بهداشتی و آرایشی ، پوشاک ، لوازم خانگی و ...<br /> <br /> سیستم فروشگاهی شرکت بدیع افزار نور بر اساس بیش از دو دهه تجربه در آنالیز ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم ها و همچنین در ارتباطی مستمر با مدیران ، انبارداران، حسابداران ، صندوقداران و دیگر کاربران فروشگاه ها تهیه شده است .<br /> <br /> در ساخت این نرم افزارها به حل مواردی حساس و مهم دز شرایط خاص توجهی ویژه شده و در بعضی موارد برای نخستین بار راه حل های بدیعی ارائه شده است .<br /> <br /> انبارگردانی همواره از عملیات اساسی در فروشگاه ها و انبارها بوده و مقطع زمانی ، نوع و شیوه آن بسیار مهم است . پس از سال ها تجربه و بررسی خواست های متنوع کاربران ، راه حلی جامع ، کارا ، سریع و با هر تعداد شمارش در نرم افزار ارائه شده است . علاوه بر این با امکان کار در دو دوره متوالی ، این شرایط فراهم شده که فعالیت ها را دردوره جدید شروع کرد و بعدا برای انجام عملیات مانده از دوره قبل از جمله انبارگردانی به دوره قبل مراجعه کرد .<br /> <br /> در حسابداری پنج سطحی سیستم ، برای کلیه عملیات ، سند پیش نویس تهیه می شود . برای هر کدام از عملیات می توان منطبق با طراحی کدینگ حسابدار ، حساب های بدهکار و یا بستانکار را تعیین نمود .در سیستم این امکان فراهم شده است که در پایان زمان دوره ، عملیات در دوره جدید را بدون وقفه شروع کرد ضمن اینکه برای انجام عملیات مانده از دوره قبل از جمله عملیات حسابداری به آن بعدا مراجعه کرد . ثبت سه حالته اسناد حسابداری ، از یک طرف سیستم را در به تاخیر انداختن ثبت نهایی اسناد و رفع نیاز به صدور اسناد اصلاحیه توانا کرده و از طرف دیگر نتیجه عملیات در کلیه دفاتر وترازها را قبل از ثبت نهایی منعکس می کند .<br /> <br /> در این نرم افزار می توان در مد MtltiTab و بدون کاهش سرعت کار کرد. بیش از یکصد بخش متفاوت از سیستم اعم از تعاریف ، اسناد، گزارش ها و دیگر موارد را می توان در Tab های جداگانه و در کنار هم داشت . دز هنگام مراجعه به بخشی دیگر از برنامه مجبور به صرف نظر از کار انجام شده دز یک بخش نیستیم بلکه می توان به بخش های مورد نظر مراجعه کرد و برای ادامه کارهای قبلا انجام شده برگردیم و به ادامه کار بپردازیم و در عین حال از تاثیر گذاری عملیات انجام گرفته در بخش های دیگر هم بهره هند شویم.<br /> <br /> جذب و نگهداری مشتریان عامل اصلی موفقیت ، پایداری و توسعه فروشگاه است . به منظور حفظ مشتری و تشویق وی به مراجعه مجدد ، امکانات متنوعی در سیستم ایجاد شده است . این امکانات با در نظر گرفتن منافع مشتری و فروشگاه با هم ایجاد شده اند . همچنین با قراردادن مشتریان در کلاس های مختلف ،می توان قیمت های فروش و تخفیف متفاوتی را برای مشتریان عمده ، سازمان ها و نهادها ، هر کدام به طور جداگانه در نظر گرفت .<br /> <br /> گروه بندی کالا در این سیستم در قالب تعریف سنتی و در یک سلسله مراتب محدود کننده قرار ندارد بلکه پویا ، مفید و برای مدیریت فروشگاه بسیار کارگشا است . با گروه بندی کالا در این سیستم ، پاسخ بسیاری از سوال ها برای مدیریت به راحتی فراهم می شود و حقایق پنهان، نمایان می شوند . امکان گروه بندی کالا به شیوه جدید می تواند در اتخاذ سیاست های درست ، راهنمای مفیدی برای مدیریت باشد . می توان با استفاده از امکانات سیستم همراه با گروه بندی ، از انباشت وعدم فروش کالا جلوگیری کرد .<br /> <br /> در این نرم افزار محدودیتی در تعداد واحدهای کالا وجود ندارد . هر کالا می تواند در هر تعداد واحد به سیستم معرفی شود و اگر بین واحدهای کالا ارتباطی عددی برقرار باشد آن را به سیستم معرفی کرد . تجربه نشان داده است کاربران سیستمهایی که فاقد چنین امکانی بوده اند در مورد برخی از کالاها در عملیات مختلف ، به ناچار از ماشین حساب هم استفاده کرده اند و این موضوع علاوه بر کاهش سرعت ، موجب اشتباهاتی در عملیات مختلف و ورود خطا به سیستم ها شده است .<br /> <br /> در قیمت گذاری فروش سیاست های متعددی در نظر گرفته شده است . روش های مستقیم و غیر مستقیم با امکانات متعدد ، ضمن قیمت گذاری آسان از توقف فروش به دلیل قیمت گذاری جلوگیری می کند .<br /> <br /> موجودی کالا در این نرم افزار منفی نمی شود و خواست چندین ساله حسابداران و انبارداران محقق شده است و این در شرایطی است که عمل فروش به دلیل نبود موجودی در سیستم متوقف نمی شود . اگر در سیستمی موجودی کالا منفی شود، قیمت تمام شده کالا به روش های مختلف با مشکل روبرو می شود و مستلزم کار اضافی ، غیر منطقی و صرف وقت است .با مکانیزم های خاص و انجام عملیات هوشمند و لحظه ای درون سیستمی ،این خاصیت مهم در برنامه گنجانده شده است .<br /> <br /> در سیستم به عدم توقف فروش اهمیتی ویژه داده شده و حتی اگر در لحظه ثبت فروش ارتباط با شبکه قطع شود ،تحت هر شرایطی اطلاعات فروش صندوق پس از ثبت حفظ می شود .<br /> برنامه بطور اتوماتیک و مطابق با اختیارات کاربر همواره در یکی از مدهای ایجاد ، ویرایش و یا نمایش خواهد بود . در مد ویرایش چهار حالت متفاوت و قابل انتخاب از طرف کاربر، برای موقعیت های گوناگون فراهم شده است . غواصی در میان اسناد و اطلاعات براحتی انجام می شود و می توان ترتیب نمایش اطلاعات و اسناد را به روش های وارد شده یا مرتب شده انتخاب کرد .<br /> امنیت در سیستم از چندین جهت مورد توجه قرار گرفته وهر تغییری دراطلاعات سیستم به نام کاربر انجام دهنده آن ثبت می شود . دسترسی کاربر به انجام عملیات در حد ایجاد، تغییر ، حذف ، نمایش و حتی چاپ یا هر ترکیبی از این موارد توسط مدیرقابل تعیین است .<br /> <br /> نرم افزارهای این شرکت شامل سیستم های زیر است :<br /> مدیریت ، انبار ، خرید ، فروش ، حسابداری , صندوق