این سایت شامل داده‌های اطلاعاتی در خصوص ۴۲ نوع ماده معدنی و کانی می‌باشد که اطلاعاتی درباره‌ی شرح بلورشناسی کانی می‌دهد. انکسار اشعه‌ی X ، ترکیبات شیمیایی ، طبقه‌بندی جدید دانا و استرونز ، توضیحاتی از نقطه‌نظر کانی‌شناسی و تصویر کانی مورد نظر را به طور اجمالی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.