تقویم نمایشگاه ی<br /> لیست مشارکت کنندگان نمایشگاه ی<br /> مجریان نمایشگاهی<br /> مراکز نمایشگاه ی ایران<br /> خدمات نمایشگاه ی<br /> گروه خدمات نمایشگاهی ایران ، بعنوان موسس بانک جامع اطلاعات نمایشگاهی ایران ، تبادل اطلاعات ضروری و حیاتی مربوط به نمایشگاهها ، رویدادها ، لیست مشارکت کنندگان و مجریان نمایشگاهی را توسط بکارگیری رسانه های الکترونیک در دستور کار خویش قرار داده است. از این رو با توجه به ویژگی های غیر قابل انکار اینترنت به عنوان یک رسانه همگانی الکترونیک دو سویه ، این امکان را فراهم نموده تا از طریق وب سایت خود حجم انبوه اطلاعات همواره در تغییر شرکتها ، موسسات و سازمانهای نمایشگاهی و نیز اطلاعات خود نمایشگاهها را مدیریت و راهبری نماید.<br /> <br /> "بانک جامع اطلاعات نمایشگاهی ایران" با اعتقاد به نقش بنیادین اطلاعات مفید در موفقیت فعالیت های نمایشگاهی ؛ و به جهت ایفای نقش مرجع اطلاع رسانی و پر کردن خلائی که از این بابت گریبانگیر فعالیت های نمایشگاهی میباشد راه اندازی شده است.<br /> <br /> به این ترتیب "بانک جامع اطلاعات نمایشگاهی ایران" با هدف ارائه مفید و مؤثر اطلاعات نمایشگاهی به مخاطبان ؛ اعم از مراکز نمایشگاهی در تهران و شهرستانهای ایران ، شرکت کنندگان در نمایشگاه ها ، مجریان برگزاری نمایشگاه ها و شرکتها و پیمانکاران ارائه دهنده خدمات نمایشگاهی ؛ اقدام به گردآوری ، سازماندهی ، دسته بندی ، توزیع و ارتقاء و به روز سازی هدفدار این اطلاعات نموده است.<br /> <br /> از آنجا که نوعاً چهار گروه شرکت و موسسه در برپایی هر نمایشگاه مشارکت دارند ، بنابراین ساختار اطلاع رسانی "بانک جامع اطلاعات نمایشگاهی ایران " به گونه ای طراحی شده که دو فهرست مستقل تحت عنوان فهرست مجریان نمایشگاهی و فهرست مراکز نمایشگاهی پیش بینی گردیده است . هر چند در مواردی نمایشگاههای داخلی توسط عوامل و کارشناسان همان مرکز نمایشگاهی برگزار می شود و عملا این دو دسته یکی می شوند . در بخش خدمات نمایشگاهی بدلیل ماهیت فعالیتهای نمایشگاهی و نیاز شرکت کنندگان به پیش بینی طراحی و ساخت غرفه و نوع چیدمان غرفه های نمایشگاهی و لزوم شناسائی پیمانکاران و شرکتهای ارائه دهنده خدمات نمایشگاهی از قبیل : غرفه سازی ، تبلیغات ، تجهیزات اضافی داخل غرفه ها ، تزئینات مورد نیاز جهت غرف و همچنین نیازهای مرتبط با دعوت از مهمانان داخلی و خارجی شامل تورهای گردشگری ، رستورانها ، هتلها و ... به دسته بندی های مختلف تقسیم شده است .<br /> <br /> بنابراین "بانک جامع اطلاعات نمایشگاهی ایران " مشتمل بر بخشهای ذیل میباشد :<br /> <br /> 1. تقویم نمایشگاهها<br /> <br /> 2. فهرست شرکتها و موسسات مجری نمایشگاهی<br /> <br /> 3. فهرست شرکتها و موسسات خدمات نمایشگاهی<br /> <br /> 4. فهرست شرکتها و مراکز نمایشگاهی داخل کشور<br /> <br /> 5. لیست شرکت کنندگان در نمایشگاههای اخیر<br /> <br /> به این ترتیب "بانک جامع اطلاعات نمایشگاهی ایران" به عنوان یک پل ارتباطی کارآمد بین شرکت کنندگان ، مجریان و ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی ، امکان دریافت اطلاعات فوق را در تمام مدت شبانه روز و از هر نقطه دنیای متمدن برای همگان بویژه دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی فراهم آورده است.<br /> http://www.ariafair.com<br /> ایمیل: [email protected]<br /> برای درج آگهی هدفمند و ویژه نمایشگاهی به این سایت مراجعه کنید.<br /> ضمنا در این سایت لیست کلیه مشارکت کنندگان در نمایشگاههای یکسال اخیر را مشاهده خواهید کرد