این سایت نخستین منبع اطلاعاتی در مورد کوه‌های آتشفشانی می‌باشد که در آن موضوعاتی از قبیل: آخرین فوران‌های آتشفشانی ، تاریخچه‌ی آنها و شرح کاملی از این کوه‌ها از جمله نام کوه ، منطقه جغرافیایی ، شهر و کشوری که در آن واقع شده ذکر گردیده است.