این سایت نیز مربوط به اطلاعات اجمالی در خصوص آتشفشان‌ها می‌باشد. از جمله خدمات این سایت: ارائه گزارش هفتگی در خصوص فعالیت‌های آتشفشانی در جهان ، آخرین اطلاعات موجود از آتشفشان‌های امریکا و روسیه ، خطرات احتمالی ناشی از فوران آتشفشان‌ها ، چگونگی کاهش این خطرات و هم‌چنین معرفی منابع اطلاعات مفید در این زمینه می‌باشد.