این سایت اطلاعات کاملی در خصوص نمک ، فرم بلوری نمک و بررسی آن از نقطه‌نظر مذهبی ، باستان‌شناسی ، اقتصادی ، اکولوژی ، لغت‌شناسی در اختیار کاربران قرار می‌دهد و هم‌چنین محصولات حاصل از نمک را معرفی می‌نماید.